Ναυτιλιακά με Owatrol Oil...

Καθημερινά, οι γέφυρες και τα ύφαλα των πλοίων βρέχονται από το αλάτι και τον  θαλάσσιο αέρα. Κάθονται και διαβρώνουν το μέταλλο και το ξύλο ... Με μακρά εμπειρία στο ναυτιλιακό τομέα, η Owatrol ® παρέχει αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις με υψηλής αντοχής αντισκωριακά προϊόντα που προστατεύουν τα έρματα των πλοίων, τα αμπάρια, τα καταστρώματα και τις εξέδρες πετρελαίου ...

Βάση δεδομένων φωτογραφιών

Αρχική Owatrol-oil.info

πάντα υπάρχει λύση με

DURIEU S.A. - 91072 Bondoufle - France - phone 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

Νομικές σημειώσεις

Χάρτης

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για το Google Chrome 26.0, Firefox 10, Safari 6.1 και Internet Explorer 9