Η βιομηχανία με Owatrol® Oil...

H συντήρηση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη βιομηχανία. Το αποτέλεσμα της κακής συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ολόκληρης γραμμής! Εκτεθειμένα στις καθημερινές καιρικές συνθήκες, διυλιστήρια, αγωγοί, γερανοί, δεξαμενές και βαλβίδες, δέχονται επίθεση από τη σκουριά που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η Owatrol ® προσφέρει υψηλής αντοχής και μακράς διαρκείας αντιδιαβρωτικές λύσεις (διαθέσιμα σε βαρέλια).

Βάση δεδομένων φωτογραφιών

Αρχική Owatrol-oil.info

πάντα υπάρχει λύση με

DURIEU S.A. - 91072 Bondoufle - France - phone 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

Νομικές σημειώσεις

Χάρτης

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για το Google Chrome 26.0, Firefox 10, Safari 6.1 και Internet Explorer 9