Η βιομηχανία με Owatrol Oil...

H συντήρηση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη βιομηχανία. Το αποτέλεσμα της κακής συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ολόκληρης γραμμής! Εκτεθειμένα στις καθημερινές καιρικές συνθήκες, διυλιστήρια, αγωγοί, γερανοί, δεξαμενές και βαλβίδες, δέχονται επίθεση από τη σκουριά που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η Owatrol ® προσφέρει υψηλής αντοχής και μακράς διαρκείας αντιδιαβρωτικές λύσεις (διαθέσιμα σε βαρέλια).

Βάση δεδομένων φωτογραφιών

πάντα υπάρχει λύση με

DURIEU S.A. - 91072 Bondoufle - France - phone 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για το Google Chrome 26.0, Firefox 10, Safari 6.1 και Internet Explorer 9